En 1400/08/05

 

-  فتوکپی ، پلی کپی و تکثیر انواع فرم ، جدول ، نامه ، جزوه ، نشریه و سایر اوراق به مقدار موردلزوم .

-  شمارش ، دسته بندی ، بسته بندی و پلمپ کاری ، چسب زنی و دوخت و برش اوراق تکثیر شده طبق دستور.

-  تکثیر انواع نقشه ها ، نمونه ها و مدل ها توسط دستگاه های چاپ اوزالید بر روی کاغذهای مختلف .

-  نظارت مداوم بر طرز کار کلیه دستگاهها و وسایل و لوازم پلی کپی ، اوزالید ، دستگاه افست کوچک و نظایر

     آن وگزارش تعمیرات مورد نیاز و انجام تعمیرات جزئی .

-  نظارت برچاپ و تکثیر و زیراکس جزوات ، نشریات ، گزارشات و سایر اسناد .

-  نظارت و مراقبت در حفظ و نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه ها و ماشین آلات چاپ و تکثیر و سرویس به موقع    

    آنها براساس دستورالعمل کارخانه سازنده .

-  آموزش عملی و ضمن خدمت به کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنان .

-  انجام سایر امور مربوط برحسب تشخیص و ارجاع مقام مافوق .