به اطلاع کلیه دانشجویان واحد میرساند برای آخرین اخیار  در حوزه آموزشی به کانال تلگرام دانشگاه بپیوندید

                                          Liau_ac_ir@