En 1400/08/05

به گزارش روابط عمومی طی مجموعه جلساتی که به طور جداگانه توسط ریاست محترم واحد با

هر یک از دانشکده های فنی و مهندسی، علوم پایه، ریاضی، منابع طبیعی و گروه های مستقل آموزشی در روز یکشنبه مورخ 93/6/9 از ساعت 9 صبح الی 13 بعد از ظهر در سالن جلسات دفتر ریاست تشکیل گردید، تصمیمات مهمی به شرح زیر اتخاذ گردید :

- بررسی برنامه های آموزشی ؛

- بررسی دروس ارائه شده در نیمسال اول 93-94؛

- حضور اساتید حداقل سه روز بر اساس تعداد واحد های درسی؛

- تهیه مکان مناسب (اتاق اساتید) جهت حضور اساتید در دانشگاه؛

- ایجاد آموزش متمرکز برای هر دانشکده جهت امور آموزشی؛

- جذب اساتید حداقل با مرتبه استادیاری جهت ایجاد رشته های پرطرفدار؛

- ایجاد رشته های بین رشته ای؛

- حضور مدیران گروه در ثبت نام و معرفی رشته به دانشجویان ورودی جدید ؛

- ایجاد هسته های پژوهشی و ایجاد شوق و شور در دانشجویان ؛

- ایجاد مراکز تحقیقاتی؛

- ایجاد شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد؛

- ارائه طرح های درآمدزا جهت سرمایه گذاری؛

- تشویق اساتید جهت ارتقاء از مربی به استادیاری و از استادیاری به دانشیاری، دانشیاری به استادی؛

- تشویق اساتید جهت شرکت در کنفرانس ها و همایش ها و فرصت های مطالعاتی؛

- مشارکت دادن دانشجویان در کارهای پژوهشی؛

- حضور موثرتر اساتید در کارهای علمی-پژوهشی و اجرایی؛