به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکترکردرستمی ریاست محترم واحد به همراه تنی چند از مسئولین دانشگاه از خوابگاه دانشجویی فاطمه زهرا (س) بازدید به عمل آوردند.

 دراین بازدید دکترکردرستمی ضمن گفتگو با مسئولین خوابگاه و تنی چند از دانشجویان، از نزدیک درجریان برخی از مسائل و مشکلات قرار گرفته و دستور رسیدگی و تسریع در حل آنها را دادند.

شایان ذکراست ایشان در حاشیه بازدید از خوابگاه، از سالن ورزشی جدید الاحداث در مجاور خوابگاه نیز بازدید نمودند.

 

روابط عمومی دانشگاه