En 1399/04/21

مدیرکل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید رشته‌های کشاورزی بازشناسی و به داوطلبان و جامعه معرفی کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از واحد اصفهان (خوراسگان)، دکتر پیام نجفی مدیرکل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه ای که با حضور کاظم خاوازی معاون وزیر جهاد کشاورزی، دکتر احمد آذین رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و جمعی از مسئولان در واحد دانشگاهی اصفهان برگزار شد، گفت: رشته های کشاورزی در سال های اخیر، به علت عدم معرفی درست و توجه خانواده ها به برخی از رشته های زود بازده از نظر در آمد، با بی مهری مواجه شده و جذب در این رشته ها بسیار کم بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باز مهندسی رشته‌های کشاورزی در مرحله انجام است و نیاز داریم که این رشته‌ها را بازشناسی و به داوطلبان و جامعه معرفی کنیم، چون نیاز آینده کشور به متخصصان این رشته ها بسیار زیاد است.

دکتر نجفی اظهار داشت: پروژه بذر هم اکنون یکی از مهم‌ترین پروژه‌های کشور است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت و در سطح کشور توسعه داد، چرا که کشور به انواع مختلف بذر نیاز دارد. این پروژه عظیم ملی موجب می شود که نه تنها کشور در این زمینه به خود کفایی برسد، بلکه با صادرات آن به درآمدزایی ارزی کشور کمک شایانی می‌شود.

وی با اشاره به استفاده از جوانان نخبه در کنار اساتید دانشگاه در این پروژه، خاطرنشان کرد: 20 دانشجوی نخبه علمی و علاقمند علاوه بر اساتید متخصص در مرکز تحقیقات بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان مشغول به کار هستند. توجه به این گونه طرح‌ها نه تنها سبب اشتغال‌زایی فارغ‌التحصیلان می‌شود، بلکه بسیاری از کمبودهای ناشی از واردات نیز رفع می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: برای تولید انبوه علاوه بر مزرعه تحقیقاتی واحد اصفهان(خوراسگان)، در 50 هکتار از اراضی زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجلسی نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با قدرت در این طرح ملی مشارکت داشته باشد.

انتهای پیام/