En 1398/03/29

اولین سمینار رویکردی علمی در ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار شد

اولین سمینار رویکردی علمی در ورزش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، به مدت دو روز و در تاریخهای 9 و 10 اسفند ماه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آنا از لاهیجان، در این سمینار دوره روزه، فرهاد رحمانی نیا، استاد دانشگاه گیلان، محمد علی آذربایجانی، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، مرتضی رضایی صوفی، دانشیار دانشگاه پیام نور رشت، رامین شعبانی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، امیر حسین براتی، دانشیار دانشگاه شهید رجایی و سید مرتضی طیبی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی مطالب مربوطه را برای حضار ارایه و تدریس نمودند.

روانشناسی ورزشی، مکمل های ورزشی، حقوق و مسئولیت های مدنی در ورزش، تغذیه ورزشی، پیگیری از آسیب های ورزش با رویکرد تمرینات با کش و درس علم تمرین از جمله مواردی بود که در این همایش دو روزه مورد بررسی قرار گرفت.

همایش فوق دارای امتیاز بازآموزی برای کلیه رشته های فدراسیون ورزشهای همگانی بود و برای تمام شرکت کنندگان گواهینامه از فدراسیون ورزشهای همگانی و پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم صادر گردید..

سمینار فوق با همت اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان برگزار گردید.

photo_2019-03-01_18-00-26.jpgphoto_2019-03-01_18-00-52.jpgphoto_2019-03-01_18-00-48.jpgphoto_2019-03-01_18-00-43.jpgphoto_2019-03-01_18-00-41.jpgphoto_2019-03-01_18-00-36.jpgphoto_2019-03-01_18-00-30.jpgphoto_2019-03-01_18-00-21.jpgphoto_2019-03-01_18-00-15.jpgphoto_2019-03-01_18-00-12.jpgphoto_2019-03-01_18-00-04.jpgphoto_2019-03-01_18-00-07.jpgphoto_2019-03-01_17-59-57.jpgphoto_2019-03-01_17-59-48.jpgphoto_2019-03-01_17-59-53.jpgphoto_2019-03-01_17-59-46.jpgphoto_2019-03-01_17-59-42.jpgphoto_2019-03-01_17-59-37.jpgphoto_2019-03-01_17-59-25.jpgphoto_2019-03-01_17-59-33.jpgphoto_2019-03-01_17-59-29.jpgphoto_2019-03-01_17-59-20.jpgphoto_2019-03-01_17-59-01.jpg