En 1397/10/30

بیست و سومین جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر عبدالرسول پورعباس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در بیست و سومین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه مشکلات استان ها را با مدیریت استان رفع می کنیم، اظهار داشت: بخش عمده‌ای از وظایف سازمان مرکزی به استان‌ها تفویض اختیار خواهد شد تا بتوانند با حفظ منابع به رفع نیازهای جاری خود بپردازند.

دکتر پورعباس افزود: این امر سبب خواهد شد تا زمینه رفع مشکلات و ارتقای واحدها به خوبی و با سرعت عمل بیشتری انجام شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه به دنبال خلق منابع و راهکارهای جدید هستیم تا تمرکز مالی دانشگاه بر پایه شهریه دانشجویی برداشته شود، تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحثی که در دانشگاه آزاد اسلامی به آن توجه ویژه شده، تعامل بین‌بخشی و فرابخشی است تا بتوانیم با این عملکرد افزون بر استفاده از فرصت های بیرون دانشگاهی، از ظرفیت ها و امکانات موجود در دانشگاه نیز برای تعامل سازنده با سایر نهادها بهره لازم را ببریم.

دکتر پورعباس با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای ساختار یکسانی است، خاطرنشان کرد: باید تلاش کرد در شرایط موجود، همچنان در اجرایی‌ کردن سیاست‌های دانشگاه موفق عمل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه نباید این نگاه درون واحدها و مراکز استانی دانشگاه آزاد اسلامی شکل گیرد که واحدها با هم رقیب هستند، افزود: باید این تفکر ایجاد شود که هر واحد یا مرکز در یک محیط در رشد و توسعه اهداف علمی دانشگاه به یکدیگر کمک کنند.

معاون توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه هیچ واحدی در کشور تعطیل نخواهد شد، تصریح کرد: در صورتی که در رشته‌ای با کاهش شدید دانشجو مواجه شویم، این رشته‌ها را به سمت و سویی که متناسب با نیازهای دانشگاه و جامعه باشد، تغییر خواهیم داد.

دکتر پورعباس تأکید کرد: نگاه مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی بر برندسازی در عرصه‌های تجاری علم و محصولات دانش‌بنیان است.