En 1399/04/20

دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که به منظور شرکت در جلسه شورای استان هرمزگان، به بندرعباس سفر کرده، از پروژه شهرک فناوری آزاد (شفا) این استان بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر میرزاده صبح امروز پس از ورود به شهر بندرعباس، مورد استقبال جمعی از مسئولان دانشگاهی و استانی و تنی چند از نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از فاز یک شهرک فناوری آزاد (شفا) استان هرمزگان بازدید به عمل آورد و در جریان اقدامات انجام‌شده این شهرک که فاز اول آن با 50درصد پیشرفت فیزیکی، در زمینی به مساحت 7 هکتار در حال احداث است، قرار گرفت.

گفتنی است کل زمین در نظر گرفته شده برای این شهرک 20 هکتار بوده که قرار است در آن بخش های مختلفی مانند اداری خدماتی، غذایی، دانش بنیان، پوشاک، کارگاه، برقی و شیمیایی ایجاد شود.