En 1399/04/21

جلسه شورای استان تهران روز گذشته به ریاست دکتر میرزاده و روسای واحدهای استان تهران برگزار شد و پیرامون تجمیع رشته محل های فاقد متقاضی و تحول در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد بحث و بررسی صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر میرزاده در این جلسه با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسات گفت: جلسات شورای استان ها با هدف نزدیک کردن نقطه نظرات میان مدیران صف و ستاد برگزار می شود، تمامی موضوعات مطرح شده در این جلسات در تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه های دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.


وی با بیان اینکه شورای مرآت با هدف بهره گیری از صاحبنظران دانشگاهی در تنظیم بخشنامه ها شکل گرفته، افزود: در این شورا که متشکل از 20 عضو است، سعی می شود آیین نامه ها و بخشنامه های دانشگاه به صورت یکطرفه و از بالا به پایین تنظیم نشود.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید براینکه تمامی تصمیمات به صورت مشورتی و مشارکت اتخاذ می شود، افزود: شورای استان ها برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته و در این جلسات تصمیمات اخذ شده مورد بررسی دقیقتر قرار می گیرد و تنها در این صورت است که مشارکت معنا پیدا می کند.
در ادامه دکتر شمس رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ضمن تقدیر از مشی قانونگرایانه رییس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند خدمت صادقانه است، ما به خوبی رقبای دانشگاه را که قاعده بازی را نمی شناسند، می شناسیم، بنابراین در مسیر تنها همدلی و همفکری عامل موفقیت خواهد بود.
وی در ادامه خواستار راه اندازی صندوق مشترک برای استان تهران و ایجاد سامانه الکترونیکی بین واحدهای این استان شد.
افزایش اختیارات واحدهای جامع و بسیار بزرگ، لزوم تسریع در تصویب رشته های پیشنهادی از سوی واحدها، تعریف سازو کار ارتقای اعضای هیات علمی، صدور کارت شناسایی متحدالشکل برای اعضای هیات علمی از دیگر مواردی بود که دکتر شمس به آن اشاره کرد.
در این جلسه همچنین موضوع تجمیع رشته های کم جمعیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دکتر میرزاده نیز بر ضرورت اجرای این موضوع تاکید کرد.
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی معاون آموزشی دانشگاه نیز در این جلسه از تجمیع رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی با هدف ماموریت گرا شدن خبر داد و افزود: تجمیع رشته محل ها سیاستی است که از سوی وزارت علوم دنبال می شود و دانشگاه آزاد اسلامی نیز آن را پی خواهد گرفت.
وی از معماری کلان در حوزه برنامه ریزی درسی خبر داد و گفت: معاونت آموزشی دانشگاه آزاد در حوزه برنامه ریزی درسی سعی در بروز کردن سرفصل دروس طبق برنامه های مصوب وزارت علوم داشته و برنامه درسی جدید حداکثر تا دوماه آینده ابلاغ می شود.
حسین زاده لطفی خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی سعی درتوسعه رشته محل ها در واحدهای برخوردار از لحاظ امکانات و اعضای هیات علمی دارد.
در این جلسه، دکتر حسن پور درویشی و شیبانی با رای روسای واحدهای تهران به عنوان دو عضو حقوقی هیات امنای استان تهران انتخاب شدند.