En 1399/04/21

جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در حال برگزاری است.

 

عمده ترین مباحث مطرح شده در این جلسه:

تاکید بردرآمد زایی غیر شهریه ای، استفاده از پتانسیل موجود در دانشکده کشاورزی، پرداختن به کشت گلخانه ای، توجه به دارا بودن گل و گیاهان زینتی، هدایت طرح های توجیهی در قالب شرکت های دانش بنیان، مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه در تحقق مباحث درآمد زایی و ...

 

اخبار تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد.

IMG 6323

IMG 6326

IMG 6337

 

IMG 6340

IMG 6321