En 1400/08/05

دانشکده منابع طییعی در سال 1386 تاًسیس و در حال حاضر دارای 3 گروه تخصصی در رشته های شیلات، محیط زیست و جنگلداری در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بوده و تعداد دانشجویان آن بالغ بر 1000 نفر میباشد. این دانشکده دارای 10 کلاس درس در سه طبقه است که هفت کلاس آن مجهز به ویدئو پروژکتور میباشند . این دانشکده دارای یک کتابخانه مستقل بوده که تعداد کتابهای آن در گروههای مختلف بالغ بر 5000 جلد میباشد .

همچنین دانشکده دارای سالن کنفرانس مجهز به ویدوئو پروژکتوربوده که در آن جلسات دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد و جلسات پرسش و پاسخ  و سایر نشستها و مراسم ها  انجام میشود .

دانشکده دارای نمازخانه بوده و دفتر فرهنگ اسلامی و دفتر بسیج دانشجویی آن فعال میباشد  همچنین این دانشکده دارای 6 آزمایشگاه جهت گروههای شیلات ،محیط زیست و جنگلداری است که هر یک دارای یک کارشناس مستقل میباشند . علاوه بر آن دانشکده منابع طبیعی دارای یک سایت کامپیوتری مجهز به 13 دستگاه کامپیوتر بوده که به شبکه اینتر نت متصل است . مضافاً اینکه دانشکده منابع طبیعی دارای یک مرکز تحقیقات شیلاتی و علوم دریایی در ساحل چمخاله بوده و کلیه پایان نامه دانشجویان ارشد و کارورزی دانشجویان در آن انجام می شود  . علاوه بر این باغ اکولوژی گروه جنگلداری یکی دیگر از مراکز تحقیقاتی این دانشکده میباشد که به آموزش عملی و پزوهش دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته مذکور مبادرت مینماید .

از نظر تشکیلات این دانشکده دارای رئیس ، معاون و مدیران گروه ،کارشناس مربوط به هر گروه و اداره خدمات آموزشی و اداره خدمات دانشجویی  و پژوهشی است و کلیه مراحل ثبت نام  برگزاری کلاسها در ساختمان دانشکده انجام میشود .

 m