جلسه دفاع ‌پایان‌نامه ارشد‌مهندسی‌برق با حضور دکترعبدالرضاشیخ‌الاسلامی

دانشکده فنی و مهندسی و گروه مهندسی برق شاهد اتفاق مبارکی بود. استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی دانشیار نوشیروانی بابل به عنوان استاد مدعو در جلسه دفاع دو تن از دانشجویان کارشناسی ارشد برق به نامهای سرکار خانم مهندس نرگس پرهیزی و سرکار خانم مهندس فاطمه آذری نژادیان حضور پیدا نمودند. ایشان ضمن تمجید از عملکرد این دانشجویان در ارائه کار تحقیقاتی شان به بیان نقطه نظرات ارزنده خود در مورد پایان نامه های ارائه شده پرادختند.

لازم به ذکر است آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی ریاست سابق دانشگاه مازندران می باشند و در حال حاضر ریاست دانشگاه علم و فنون مازندران را بر عهده دارند.

همچنین عناوین پایان نامه های مذکور که به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مازیار میرحسینی مقدم به اتمام رسیده است، به شرح زیر می باشند:

مدیریت بهینه انرژی در ریزشبکه های با مالکیت چندگانه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چند بعدی (خانم مهندس نرگس پرهیزی)

سیستم مدیریت زمان حقیقی انرژی در ریزشبکه براساس مدیریت سمت تقاضا و تولید با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورمصنوعی(ABC)

(خانم مهندس فاطمه آذری نژادیان)