En 1400/07/28

 

برگزاری کارگاه "مدیریت شیرابه در جایگاه های دفن پسماند" در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

کارگاه آموزشی پیرامون موضوع مدیریت شیرابه در جایگاه های دفن پسماند در تاریخ 93/5/15 در دانشگاه آزاد واحد اسلامی لاهیجان با همکاری انجمن علمی بهداشت محیط شاخه گیلان برگزار شد. در کارگاه مذکورکه با حضور کارشناسان از ادارات حفاظت محیط زیست، مراکز بهداشت و معاونت بهداشتی و نیز شهرداری­های سراسر استان برگزار گردید، در ابتدا آقای دکتر فلاح چای معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان ضمن خیر مقدم به حاضرین در رابطه با معضلات ناشی از مدیریت نامناسب زباله به اختصار کلیاتی ارائه نمودند. سپس آقای دکتر فرخی دانشیار بهداشت محیط و رئیس انجمن علمی بهداشت محیط گیلان روش های تخصصی و علمی کنترل شیرابه و جلوگیری از نفوذ آن به داخل زمین و سفره های آب زیرزمینی را بیان نمودند. همچنین در این کارگاه، آقای مهندس مهران کمپانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن روش های آماده سازی بستر مناسب برای دفن زباله را به صورت علمی برای حضار شرکت کننده آموزش دادند. گفتنی است در پایان جلسه، گواهینامه های معتبر به شرکت کنندگان آموزش دیده اعطا شد.