به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز شنبه 31 خرداد ماه جلسه هیأت رییسه واحد به ریاست دکتر کردرستمی و با حضور اعضاء در محل دفتر ریاست برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون مسائل مختلف دانشگاه در حوزه های آموزشی، اداری مالی، دانشجویی، فرهنگی و عمرانی مطالبی مطرح گردید و ریاست محترم واحد نقطه نظرات خود را در مواقع لازم ابراز نمودند.

ایشان همچنین با تأکید بر اصل صرفه جویی و پیگیری راههای کسب درآمدهای پایدار غیر از شهریه های دانشجویی، لزوم همدلی و همگرایی همه آحاد دانشگاهی واحد را جهت پیشبرد اهداف عالیه دانشگاه در تمامی حوزه ها خواستار شدند.

 

روابط عمومی دانشگاه