به گزارش روابط عمومی دانشگاه، پیرو بخشنامه جناب دکتر میرزاده ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی، این واحد برای نخستین بار افتخار همکاری در برگزاری امتحانات واحد الکترونیکی تهران(مجازی) را در دانشکده منابع طبیعی پیدا نموده است.

شایان ذکر است این امتحانات با حضور نماینده محترم واحد الکترونیکی از تاریخ 24 خرداد لغایت 7 تیر ماه 1393 در 4 بخش و در دو نوبت صبح و عصر در سالن زنده یاد دکتر عادلی دانشکده منابع طبیعی برگزار می گردد.

 

روابط عمومی دانشگاه