دکتر میرزاده در نامه ای منتشر کرد/ جدول افزایش 15 درصدی شهریه در دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با مجوز افزایش 25 درصدی وزارت علوم


رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در نامه‌اي به اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی،اعضای هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و اعضای مجلس شورای اسلامی، دلايل افزايش شهريه اين دانشگاه را تشريح كرد و گفت: براساس مستندات موجود افزايش 15 درصدي در كل شهريه كه توسط اين دانشگاه صورت پذيرفته است نه فقط نسبت به افزايش 25درصدي وزارت علوم بيشتر نيست، بلكه در اغلب رشته مقاطع ميزان شهريه كمتر خواهد بود.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن نامه دكتر حمید ميرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي آمده است:


"احتراماً، پيرو مباحث مطروحه در رابطه با افزايش 15% شهريه در دانشگاه آزاد اسلامي و نيز موضوع افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي در جهت تنوير ذهن و پاسخ به منتقدان اين موضوع، مراتب به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد.

* افزايش 15% شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي

1ـ در درجه اول اشاره به اين موضوع ضروري است كه مطابق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصميمات راجع به افزايش شهريه دانشگاه آزاد اسلامي براساس تصويب هيأت امناي دانشگاه صورت مي‌پذيرد كه وزراي محترم علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان اعضاي اصلي در آن عضويت و حضور دارند. حضور اعضاي مذكور نشان از اثرگذاري وزارت‌خانه‌هاي متولي حوزه آموزش عالي در تصميمات كلان دانشگاه آزاد اسلامي است. مستحضريد كه تصميمات اتخاذشده با در نظر گرفتن صرفه و صلاح توأمان دانشگاه و نيز مصالح و منافع دانشجويان، اساتيد و كاركنان و پس از بررسي‌هاي كارشناسي و بحث و تبادل نظر و در چارچوب مقررات ناظر به دانشگاه اتخاذ مي‌شود.

2ـ تنها منبع تأمين هزينه‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان بزرگترين نهاد متولي آموزش عالي غيردولتي و غيروابسته به بودجه دولتي، كه سهم قابل توجه آن در توسعه آموزش و پژوهش كشور و كاهش تصدي‌گري دولت در اين عرصه غيرقابل انكار است، شهريه است. به شرحي كه در ذيل مي‌آيد مجموع ميزان افزايش شهريه مصوب هيأت امناي دانشگاه كمتر از ميزان افزايشي است كه براساس بخشنامه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سطح ساير دانشگاه‌‌هاي شهريه‌اي صورت پذيرفته است. افزايش شهريه دانشگاه آزاد اسلامي حداقلي و به ميزان 15% و پس از 3 سال افزايش بسيار اندك و پايين‌تر از ميزان تورم صورت پذيرفته است. اين امر در حالي است كه براساس شاخص‌هاي موجود نرخ تورم ساليانه در كشور خصوصاً در سنوات اخير قابل توجه و بر عملكرد همه نهادها و بنگاه‌ها و دستگاه‌ها اثرگذار بوده است و چنانچه برابر روند و قاعده هر ساله به ميزان متعارف افزايش مي‌يافت امروز دانشگاه 171 واحد زيانده نداشت.

گفتني است عدم افزايش شهريه دانشگاه در سال 1392 باعث شد كه طرح‌هاي عمراني دانشگاه در اقصي نقاط كشور متوقف و هزاران ميليارد ضرر و زيان (حداقل 7500 ميليارد ريال) براي راه‌اندازي مجدد طرح‌ها و قريب 11000 ميليارد ريال كسري بودجه به دانشگاه وارد و دانشگاه ناچار شد از منابع بانكي تسهيلات اخذ نموده و متعاقباً نسبت به پرداخت سود بانكي آن اقدام نمايد.

3ـ براي مزيد استحضار، براي ورودي‌هاي جديد دانشگاه به استناد بخشنامه شماره 2/22/31098 مورخ 93/2/27 دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري«افزايش شهريه تا ميزان 25 درصد نسبت به شهريه سال گذشته در كليه مقاطع تحصيلي دوره‌هاي نوبت دوم، مؤسسات غيردولتي ـ غيرانتفاعي و مؤسسات غيردولتي ـ غيرانتفاعي الكترونيكي و دانشگاه‌هاي دولتي مجري دوره‌هاي الكترونيكي به استثناي مقطع دكتري مي‌باشد» (پيوست 1) كه دانشگاه آزاد اسلامي عليرغم اين بخشنامه تنها 15% شهريه دانشجويان ورودي‌هاي جديد را در رشته‌هاي غيرپزشكي افزايش داده است. در خصوص دانشجويان سال‌هاي قبل نيز براساس بخشنامه شماره 2/22/81854 مورخ 93/5/13 افزايش 25 درصدي شهريه متغير براي كليه مقاطع تا مقطع كارشناسي ارشد اعلام شده است (پيوست 2) كه با يك تخمين سريع مشاهده مي‌شود افزايش 15% در كل شهريه كه توسط دانشگاه آزاد اسلامي صورت پذيرفته است نه تنها نسبت به افزايش 25 درصدي وزارت علوم بيشتر نيست بلكه در اغلب رشته مقاطع ميزان شهريه كمتر خواهد بود.

جدول زير مقايسه بين دو نوع افزايش در برخي از گروه‌هاي آموزشي در مقاطع مختلف است.

 

به راستي اين همه فضاسازي رسانه اي براي چيست؟ در ايران قريب به 2600 دانشگاه وجود دارد كه غالباً شهريه خود را تا سقف 25% افزايش داده‌اند. آيا عده‌اي با غوغاسالاري و جوسازي آن هم فقط برعليه دانشگاه آزاد اسلامي در آستانه سال تحصيلي جديد اهداف ديگري را دنبال نمي‌كنند؟

سؤال اين است وقتي مسئولان محترم محلي و اغلب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي خواستار توسعه كمّي و كيفي واحدها و مراكز دانشگاه آزاد اسلامي و ايجاد رشته محل‌هاي جديد هستند و تنها ممر امور آموزشي و پژوهشي و توسعه‌اي دانشگاه شهريه دريافتي است و از بودجه دولت هم وجهي دريافت نمي‌كند چه راه‌حلي براي اجراي خواسته‌هاي مذكور و تداوم خدمات آموزشي، علمي و پژوهشي و... دانشگاهي را دارد كه بالغ بر چهل درصد بار آموزش عالي و سي درصد پژوهشي كشور را برعهده دارد و بايد تسهيلات آموزشي براي نزديك 1/7 ميليون نفر دانشجو را به گستردگي سراسر ايران فراهم سازد.

* موضوع افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي

همچنين در خصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي در دانشگاه آزاد اسلامي نيز به استحضار مي‌رساند:

1ـ مطابق سوابق موجود در سال 92 از تعداد 336 رشته محل مصوب مقطع دكتراي تخصصي تعداد 9171 نفر پذيرفته شده است كه از اين تعداد، 6978 نفر ثبت‌نام نموده‌اند.

2ـ با عنايت به توافقنامه‌هاي مورخ 1393/4/3 و 1393/6/17 دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از تجميع 41 واحد و پرديس علوم و تحقيقات با واحدهاي دانشگاهي و مصوبات جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 93 در تعداد 1256 رشته محل مصوب دكتراي تخصصي ظرفيت پذيرش دانشجو به 12هزار نفر افزايش يافته است كه بر اين اساس تنها 1/7 برابر نسبت به سال گذشته افزايش داشته است و افزايش چند برابري صحت ندارد. ضمن اينكه افت ثبت‌نام در دانشگاه آزاد اسلامي در سالهاي گذشته حداقل 30 درصد نسبت به پذيرش اعلام شده بوده است.

3ـ با بررسي تعداد دانشجوي ثبت‌نامي در هر رشته محل در مقطع دكتراي تخصصي مشخص مي‌شود تعداد پذيرش دانشجو در هر رشته محل از 21 نفر در سال 92 به 10 نفر در سال 93 كاهش يافته است. به اين ترتيب برخلاف برخي اظهارات، اين اقدام باعث افزايش هزينه‌هاي آموزشي دانشگاه بدليل كاهش تعداد دانشجو در هر كلاس شده كه تنها مزيت اين اقدام افزايش كيفيت آموزشي است.

به عبارت ديگر با توزيع دانشجويان و تمركززدايي با استفاده از توان علمي در واحدهاي سراسر كشور كيفيت آموزشي افزايش و درآمد دانشگاه در هر رشته محل مقطع دكتراي تخصصي كاهش مي‌يابد.

4ـ افزايش پذيرش دانشجو در اين طرح حاصل توزيع كلي رشته‌هاي دكتري تخصصي در سراسر كشور براساس هم‌افزايي توانايي‌هاي علمي واحدهاي دانشگاهي و جذب 6000 عضو هيأت علمي جديد با مرتبه استادياري و رسيدن به بيش از 18هزار عضو هيأت علمي تمام‌وقت استاديار و بالاتر و 7000 بورسيه دكتراي تخصصي تا پايان سال 93 مي‌باشد.

5 ـ تجميع واحدها و شعب علوم و تحقيقات و ساماندهي رشته محل‌هاي دكتراي تخصصي در راستاي پاسخ به تقاضاي فراوان مردم و مسئولين محترم و رويكرد توسعه عدالت آموزشي، بومي‌گزيني و فراهم آوردن امكان ادامه تحصيل متقاضيان در داخل كشور و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز 1404 نظام مقدس اسلامي و تحقق سهم 20 درصدي تحصيلات تكميلي دانشگاهها مطابق اهداف برنامه پنجم توسعه كشور است ضمن اينكه مكرراً مقام معظم رهبري بر توسعه علمي و توسعه تحصيلات تكميلي تأكيد فرموده‌اند.

در خاتمه ضمن تأكيد بر اين نكته كه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي فارغ از جريان‌سازي‌هاي سياسي و انتقادات غيرمنصفانه، آمادگي پذيرش نقدهاي سازنده و كارشناسي را داشته و در اين ميان تعامل سازنده با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي را كه بنا به فرمايش جاودانه رهبر كبير انقلاب در رأس امور قرار دارد همواره سرلوحه دستور كار خود قرار داده است.