قابل توجه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 دانشجویانی که ملزم به گذراندن درس "ریاضی پیش"  هستند و تا کنون این درس را نگذرانده اند، می توانند با گروه صنایع غذایی ریاضی پیش را اخذ نمایند.