کاربران بی‌سیم دانشگاه ازاین به‌بعد میتوانند بدون ورودنام کاربری و رمز عبور به وب سایت دانشگاه و سایر سایتهای زیرمجموعه مانند: سایت انتخاب واحد، ایمیل،کتابخانه ، سلف و... متصل شوند.در این صورت از میزان حجم در نظر گرفته شده برای آنان کاسته نخواهد شد.

فناوری اطلاعات