عدم تشكيل كلاسهاي مهندس فلاح راد

به اطلاع کلیه دانشجویان رشته های کامپیوتر و آموزش و پرورش ابتدایی می رساند کلاسهای شبکه های کامپیوتری و کاربرد نرم افزاهای رایانه ای در آموزش معلمان در هفته آینده 29 تیرماه الی 1 مرداد تشکیل نمی گردد