قابل توجه دانشجویان رشته روانشناسی

دانشجویان نامبرده زیر در اسرع وقت مدرک پیش دانشگاهی خود را به بایگانی آموزش دانشگاه «واقع در طبقه اول دانشکده علوم پایه» جهت تکمیل پرونده تحصیلی خود ارایه دهند. انجام این کار کاملا ضروری می باشد.