به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند

امتحان میان ترم شیمی آلی 3 با دکتر مرادی روز دوشنبه 93/5/20 ساعت 14-12 در کلاس 17 برگزار می شود. امتحان حذفی  از فصل های 22 و 23 کتاب شیمی آلی مک موری می باشد.