به اطلاع دانشجویان بیو تکنولوژی میرساند:

امتحان پایان ترم بیو تکنولوژی جانوری دکتر فائزی به صورت تشریحی برگزار می گردد.