به اطلاع دانشجویان گرامی شیمی می رساند دروس ریاضی 2 ، فیزیک 2، معادلات دیفرانسیل و کارآفرینی در ترم آینده ارائه نمی شود.

لذا در صورت تمایل می توانند در ترم جاری نسبت به انتخاب این دروس اقدام نمایند.

 

   مدیر گروه

93/7/14