En 1400/08/05

به اطلاع دانشجویان رشته عمران که در تابستان 93 دروس پروژه راه، پروژه بتن، پروژه فولاد و کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند تاریخ تحویل پروژه ها و کارآموزی حداکثر تا  93/6/22 می باشد.

 دانشجویان رشته عمران که درس پروژه تخصصی را در تابستان 93 اخذ نموده اند می بایست در یکی از زمان های زیر جهت ارائه شفاهی حضور داشته باشند:

93/6/22 از ساعت 9 تا 12

93/6/23 از ساعت 9 تا 12