قابل توجه دانشجویان ارشد برق

 دانشجویانی که در نیمسال دوم 93-92 درس سمینار با آقایان دکتر میرحسینی و دکتر علیزاده دارند:

 جلسه دفاع روز چهارشنبه 93/5/15 ساعت 10 صبح کلاس 18 برگزار می شود.