En 1400/08/05

 

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد برق قدرت

 

دانشجویانی که در ترم مهرماه واحد پایان نامه را اخذ خواهند نمود و تمایل به دفاع از پایان نامه خود تا پایان همان ترم را دارند، بایستی پروپزال خود را، که به تایید استاد راهنمایشان رسیده است، برای بررسی و تصویب، حداکثر تا 15 مردادماه به مدیر گروه ارائه دهند.