قابل توجه دانشجویان رشته کامپیوتر

به اطلاع کلیه دانشجویانی که با خانم عربانی پروژه و کارآموزی اخذ نموده اند می رساند جهت ارائه ، شنبه مورخ 93/4/14 ساعت 8:30 در دانشکده فنی حضور یابند.