کلیه کلاس درس طراحی معماری 3 استاد پرویزی روز یکشنبه مورخه 93/03/04 تشکیل نمی شود و جبرانی آن روز پنجشنبه 93/03/08 در آتلیه 3 همان زمان برگزار می گردد.