En 1400/08/05

دانشجویان رشته عمران که با آقای دکتر بهزادی درس آزمایشگاه مکانیک دارند می بایست روز یکشنبه 93/3/4 در سوله مکانیک برای بازدید از آزمایشگاه مکانیک سیالات حاضر شوند .