دانشجویان رشته ی عمران که درس آزمایشگاه مکانیک سیالات با آقای دکتر بهزادی اخذ نموده اند روز یکشنبه مورخ 93/3/4 ،ساعت 13:30 در محل آزمایشگاه مکانیک سیالات گروه مکانیک ( سوله ‌ی مکانیک ) حاضر شوند.