En 1400/08/05

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان مهندسی معماری ورودی سال 1391می رساند:

جهت بازدید علمی از شهرهای قزوین و زنجان رعایت نکات زیر الزامی می باشد

  1. حضور دانشجویان راس ساعت 6.30 صبح روز چهارشنبه مورخ 93/8/28درب دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان (ضمنا دانشجویان ساکن رشت می توانند راس ساعت 7.30 در میدان جانبازان جنب بانک ملی حضور داشته باشند)
  2. به همراه داشتن اصل کارت ملی و کارت دانشجویی
  3. به همراه داشتن نهار روز اول و اغذیه بین راهی
  4. به همراه داشتن وسایل شخصی بین راهی مورد نیاز

 توجه:

  1. از به همراه داشتن لوازم و اشیاء ارزشمند خودداری شود.
  2. به همراه داشتن پوشش و لباس گرم
  3. هزینه غذا به عهده خود دانشجویان می باشد.
  4. در صورت عدم حضور دانشجویان یا تاخیر بیش از 10 دقیقه، نام آنها از لیست ثبت نام حذف می گردد.

گروه آموزشی معماری