کلیه کلاس‌های درس آقای پرهیزگار در مورخ 93/8/5 تشکیل نمیشود و جبرانی درس استاتیک روز شنبه مورخ 93/8/10 در کلاس 18 از ساعت 13:30-12 برگزار می‌شود.