کلیه کلاسهای دکتر مازیار میرحسینی روز سه‌شنبه مورخ 93/8/6 تعطیل می باشد.