En 1400/07/28

 

قابل دانشجویان کارشناسی ارشد برق :

 

 کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول 94-93 با آقای دکتر میرحسینی درس سمینار دارند در روز سه‌شنبه 93/7/29 ساعت 11 صبح در دفتر ایشان حضور به هم رسانند.