En 1400/08/05

** اطلاعیه جدید **

شهریه ثابت دوره تابستان در ازای اخذ 6 واحد درسی وکمتر، نصف شهریه ثابت و درصورت اخذ بیش از 6 واحد درسی تا حداکثر 8 واحد ، دو سوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحد های انتخابی لحاظ می شود.

 

شیوه نامه مالی جهت دریافت شهریه و هزینه های آموزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

 

شیوه نامه مالی جهت دریافت شهریه و هزینه های آموزشی ترم تابستان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان