به نام خدا

 

با توجه به اینکه ثبت نمرات از نیمسال دوم 92/93 به صورت اینترنتی خواهد بود،خواهشمنداست تا تاریخ 93/3/3 جهت دریافت شناسه کاربری (رمز ورود ) خود به دایره امتحانات مراجعه فرمائید .

 

حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی