قابل توجه دانشجویان گرامی:

 

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل میتوانند از تسهیلات بانکی با رعایت مقررات مربوطه و با معرفی نامه معاونت دانشجویی استفاده نمایند.                      

در ضمن از آنجایی که دانشگاه صرفا به عنوان معرف نسبت به معرفی دانشجو اقدام مینماید ارائه مدارک مربوط به ضامن و متقاضی و مدارک مورد نیاز بانک به عهده متقاضی میباشد.                                                                            

با توجه به محدودیت،اولویت استفاده از تسهیلات مذکور توسط کمیته وام دانشجویی تعیین میشودآخرین مهلت ارائه درخواست تسهیلات تا پایان روز چهارشنبه 2/7/93 میباشد.

سقف وام بر اساس مقاطع تحصیلی بقرار زیر است:

 

دکتری                   100.000.000 ریال

کارشناسی ارشد     50.000.000 ریال

کارشناسی             25.000.000 ریال

 

صندوق رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان