En 1398/05/29

تحویل نهایی درس طرح معماری2 کارشناسی ارشد معماری با "دکتر پورعلی" درروزدوشنبه مورخ 94/06/30 حداکثرتاساعت 12 ظهر می باشد.


مدارک مورد نیاز :

1)ماکت حجمی

2)سه بعدی

3)کلیه پلان ها،مقاطع ،نمای سراسری پروژه


 


زمان تحویل نهایی مقالات درس روانشناسی محیط با دکترپورعلی روز دوشنبه مورخ 94/06/9 حداکثر تا ساعت 13 در ساختمان فنی 2 برگزار می گردد.(گروه معماری)


 


کلاس فوق‌العاده درس "انقلاب اسلامی ایران" با آقای تقوایی ( ویژه برادران) با مشخصه 56 روز شنبه 94/5/24 ساعت 9 صبح در گروه معارف تشکیل خواهد شد.


 

كلاسهاي درس  خانم پناهي روز يكشنبه مورخ 93/2/28 تشكيل نخواهد شد.

 کلاسهای سرکار خانم فروزان رضایی روز شنبه 20 اردیبهشت تشکیل نمی شود.