En 1398/09/22

حداکثر تاریخ دفاع از پایان نامه های مقاطع ارشد و دکتری تا مورخ 11 بهمن می باشد و پس از این تاریخ دانشجو موظف به تمدید پایان نامه می باشد

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان