مقالات منتشر شده  در تابستان سال جاری  توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان