En 1399/03/08

طبق هماهنگی های صورت گرفته از طرف انجمن علمی برق و حمایت های حوزه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با نیروگاه برق منجیل واقع در شهرستان رودبار استان گیلان،  اعضای این انجمن به بازدید نیروگاه برق مستقر در این شهر رفتند و بازدید فوق جهت درک و آشنایی هرچه دقیق تر و بهتر دانشجویان رشته برق از این نیروگاه و چگونگی تولید برق ترتیب داده شده بود. تکنیسن های مستقر در سد به توضیح نحوه ی تولید برق و روال کار سد پرداختند. به استحضار می رساند،  سد سفیدرود یا سد منجیل، سدی است که در ابتدای رودخانه بزرگ سفیدرود در محل پیوستن دو رود قزل‌اوزن و شاهرود در نزدیکی منجیل ساخته شده است و برای تنظیم آب این دو رود برای کشاورزی در جلگه گیلان و نیز تولید برق به کار می‌رود.  

photo_2016-12-07_21-45-53.jpgphoto_2016-12-07_21-45-55.jpg photo_2016-12-07_21-45-48.jpgphoto_2016-12-07_21-45-42.jpgphoto_2016-12-07_21-45-37.jpg