En 1398/03/28

یک سال از رحلت غیر باور همکار بزرگوارمان در گروه پرستاری گذشت.

photo_2016-11-14_10-07-45.jpg