En 1399/01/14

کلیه کلاس های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در بعد از ظهر شنبه  مورخه ۸ ابان ماه، جهت حضور اساتید کارکنان و دانشجویان در مراسم سوم مرحوم دکتر ثابتی راد تعطیل است.