انجمن علمی زراعت همه دانشجویان، اساتید و همکاران  را به مشارکت در حفظ فضای زیبای بام سبز با یاری دستان ما شهروندان دعوت می کند:

وعده دیدار : جمعه ۹۵/۸/۷ ساعت ۱۰:۰۰ صبح
بام سبز لاهیجان

bam.jpg